ZESPÓŁ

Zespół Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Nasz zespół to grupa wykwalifikowanych i ambitnych specjalistów. Są wśród nas pedagodzy, psycholodzy oraz instruktorzy zawodu, którzy uczciwie mogą powiedzieć, że nie znaleźli się w Centrum przypadkowo. Łączy nas coraz rzadziej spotykana pasja, którą w konsekwentny sposób staramy się oddziaływać na bliższe i dalsze otoczenie, zdając sobie jednocześnie sprawę z zawrotnego tempa, jakie przyjęło dzisiejsze życie. Świadomość ta sprawia, że nie stoimy w miejscu, a stawiamy na nieustanny rozwój i samokształcenie. Słuchając siebie nawzajem, wypracowaliśmy wiele pionierskich metod, które wykorzystujemy w codziennej pracy z ludźmi. Cieszą nas efekty naszych starań, ale zdajemy sobie sprawę, że wiele jeszcze przed nami.

Grupa osób trzymających się za ręce.


Daniel Melerowicz
(Kierownik)


Anna Brol-Herzog
(Specjalista ds. kadr i administracji, Specjalista ds. BHP)


Katarzyna Szołtysek
(Referent ds. finansów)


Justyna Wierzbicka – Zarychta
(Starszy pracownik socjalny)


Karolina Karwala
(Psycholog, Doradca zawodowy)


Instruktorzy zawodu


Sebastian Łagoś
Instruktor zawodu – grupa remontowo budowlana


Marian Grynicki
Instruktor zawodu – grupa ogrodniczo porządkowa


Jan Adamkowicz
Instruktor zawodu – grupa ogrodniczo porządkowa