WARSZTATY

W Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie prowadzimy następujące grupy (warsztaty):

 

 • WARSZTAT OGRODNICZO – PORZĄDKOWY:

   

  Grupa pracująca w centrum Mikołowa:
  Grupa uczestników pracująca w centrum Mikołowa zajmuje się przede wszystkim pracami porządkowymi. Główne prace skupiają się na Plantach Małych – koszenie, grabienie, sprzątanie. Wycinane są tzw. samosiejki. Na os. Mickiewicza porządkowane są chodniki i krawędziowane trawniki. Uczestnicy zajmują się także porządkowaniem śmietników i zbieraniem odpadów m.in. na os. Grunwald i Mickiewicza, ul. Żwirki i Wigury i Bluszcza. Utrzymujemy w czystości także budynek Zakładu Inżynierii Miejskiej (ZIM) przy ul. Kolejowej. W okresie zimowym prace skupiają się na odśnieżaniu podległych nam terenów.
  Dodatkowo uczestnicy Centrum wspierają Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dbaniu o obiekty sportowe, między innymi stadion AKS

 •  
   
   


   

 • WARSZTAT REMONTOWO – BUDOWLANY:

  Uczestnicy tej grupy wykonują głównie prace wykończeniowe – gipsowanie, malowanie ścian, kładzenie tynków tradycyjnych i gipsowych. Zajmują się także drobnymi pracami konserwatorskimi oraz remontami klatek schodowych. Uczestnicy grupy mają szanse ukończenia profesjonalnych kursów zawodowych oraz odbycia płatnego stażu u pracodawcy a następnie podjęcia pracy.