PRZETARGI


PNUS/01/2020/CIS
Usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu: „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2020 do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki

KC/01/2020/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń „Kierowca operator wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej” oraz „Opiekunka osób starszych” na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 06.03.2020 do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/06/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wraz z wydaniem orzeczenia, badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym w ramach projektu pt.” Program wsparcia społeczności lokalnych WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18-002″ oraz pracowników zatrudnionych w CIS.

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2019 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PNUS/01/2019/CIS
Usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu: „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18

Termin składania ofert: do dnia 13.12.2019 do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/05/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku: WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 do godz. 11:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/04/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/03/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa „Systemu zazębiających się płytek podłogowych, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych oraz komercyjnych, niewymagających użycia spoiw ani kleju” dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 29.10.2019 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/02/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek” na rzecz uczestnika Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 07.10.2019 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/01/2019/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu grupowego i indywidualnego dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18.

Termin składania ofert: do dnia 15.02.2019 do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/14/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/13/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr wniosku: WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


CUW/PNUS/15/2018/CIS
Usługa cateringowa w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym w ramach projektu: „Program wsparcia społeczności lokalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18

Termin składania ofert: do dnia 22.11.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostkiKC/12/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu zespołowego dla pracowników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Termin składania ofert: do dnia 07.11.2018 do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostkiKC/11/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie eventu obejmującego warsztaty Nordic Walking oraz Gymstick na rzecz mieszkańców Mikołowa w ramach realizacji programu aktywności lokalnej na osiedlu Mickiewicza.

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2018 do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/10/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/09/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 08.10.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/08/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionego szkolenia na rzecz uczestników/ uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 24.09.2018 do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/07/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/ uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym uczestników/ uczestniczek realizujących program w ramach projektu ” Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym_animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 02.07.2018 do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/06/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym uczestników/uczestniczek realizujących program w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 13.06.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/05/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów ogrodniczych oraz sprzętu niezbędnego do prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/04/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów plastycznych do zajęć dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2018r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/03/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do prac w terenie w tym materiałów budowlanych oraz ogrodniczych dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dostawa odbywa się przy użyciu transportu wykonawcy.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2018r. do godz. 11:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/02/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym uczestników/uczestniczek realizujących program w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2018r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/01/2018/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu grupowego i indywidualnego dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 09.05.2018r. do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/04/2017/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa środków czystości dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 12.12.2017r. do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/03/2017/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wraz z wydaniem orzeczenia, badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w CIS.

Termin składania ofert: do dnia 01.12.2017r. do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/02/2017/CIS
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2017r. do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


KC/01/2017/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym uczestników/uczestniczek realizujących program w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 01.09.2017r. do godz. 12:00

Szczegóły w BIP jednostki


CUW/10/2017/CIS
Wykonanie usługi przeglądów serwisowych i napraw awaryjnych sprzętu ogrodniczego będącego w użytkowaniu Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2017r. do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki


CUW/05/2017/CIS
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 22.02.2017r. do godz. 9:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-25/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla
uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2016r. do godz. 11:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-24/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa walizki narzędziowej niezbędnej do prac w terenie dla
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w
środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” –
edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-23/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych)
wraz z wydaniem orzeczenia, badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w
zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz pracowników zatrudnionych w CIS.

Termin składania ofert: do dnia 13.12.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-22/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasie: siedziba CIS, ul.
Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie w 2017 roku.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-21/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania i wydawania
ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w roku 2017.

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-19/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Część 1- Kurs stylizacji paznokci
Część 2- Kurs kroju i szycia

Termin składania ofert: do dnia 24.11.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-18/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu podczas konferencji w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 16.11.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły w BIP jednostki


PN-17/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Zamku w Dzięgielowie dla 17 osób w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 07.11.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-16/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kurs pracownik remontowo-budowlany.

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-15/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kurs pracownika remontowo- budowlanego.

Termin składania ofert: do dnia 05.10.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-14/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, materiałów, narzędzi ręcznych niezbędnych do prac w terenie,
materiałów budowlanych oraz materiałów edukacyjnych i plastycznych do zajęć dla Centrum Integracji
Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym –
animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 27.09.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-13/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 26.09.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-12/2016/CIS
Część 1 zamówienia – Usługi cateringowe dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w
Mikołowie, w tym dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji
w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia
społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej,

Część 2 zamówienia – ubezpieczenie grupowe NNW dla uczestników ogniska integracyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-11/2016/CIS
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 15.09.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-10/2016/CIS
Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-9/2016/CIS
Zakup i sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków czystości dla uczestników/czek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-8/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań wysokościowych osób, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym dla uczestników projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2016r. do godz. 11:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-7/2016/CIS
Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-6/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


PN-5/2016/CIS
Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji
Społecznej w Mikołowie dla min 50 osób – maks. 60 osób w ramach projektu „SZANSA – wsparcie
społeczne w Mikołowie” Program: RPO WSL 2014- 2020.

Termin składania ofert: do dnia 16.03.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386