Kontakt – więcej informacji

Dane adresowe
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
Krawczyka 16
43 – 190, Mikołów
tel./fax. 32 738 11 55, w sprawach rekrutacji do programu: tel. 32 738 09 76
REGON: 241819495, NIP: 635-181-93-26
e-mail: kontakt@cis.mikolow.eu
www.cis.mikolow.eu

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00


Kierownik
Daniel Melerowicz
tel. 32 738 11 55
e-mail: daniel.melerowicz@cis.mikolow.eu

Specjalista ds. kadr i administracji
Anna Brol-Herzog
tel 32 738 11 55
e-mail: anna.brol@cis.mikolow.eu

Referent ds. finansów
Katarzyna Szołtysek
tel. 32 738 09 76
e-mail: katarzyna.szołtysek@cis.mikolow.eu

Pracownik socjalny
Justyna Wierzbicka-Zarychta
tel. 32 738 09 76
e-mail: justyna.zarychta@cis.mikolow.eu

Psycholog / Doradca zawodowy
Karolina Karwala
tel. 32 738 09 76
e-mail: karolina.karwala@cis.mikolow.eu