JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

KROK PO KROKU

Jak zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

 

KROK PIERWSZY – Czy mogę zostać Uczestnikiem Programu Centrum?

 
 

Uczestnikiem Programu Centrum MOŻE zostać osoba bezrobotna zamieszkała na terenie miasta Mikołów:

Uczestnikiem Programu Centrum  NIE MOŻE zostać osoba, która posiada prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 
 
 
Jeśli uznasz, że spełniasz warunki przejdź dalej

 


 

KROK DRUGI – Czy uczestnictwo w Programie Centrum jest tym, czego szukam?

Zapoznaj się z naszą ofertą, ale również z naszymi oczekiwaniami:

Centrum Integracji Społecznej oferuje Ci między innymi:

 • pracę w formie zatrudnienia socjalnego na czas określony
  (minimum 6 miesięcy  maksimum 18 miesięcy zatrudnienia, które wlicza się w Twoje lata pracy)
 • świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (+ premia motywacyjna);
 • możliwość ukończenia kursów i szkoleń – zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • staż, praktykę u potencjalnego pracodawcy;
 • zajęcia warsztatowe, treningi oraz konsultacje indywidualne z psychologiem;
 • zajęcia reintegracji zawodowej z instruktorami zawodu;
 • zajęcia reintegracji społecznej z pracownikiem socjalnym oraz pomoc socjalną;
 • zajęcia z doradcą zawodowym – pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia;
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem programu;
 • odzież roboczą
 • jeden ciepły posiłek dziennie;

 

Centrum Integracji Społecznej oczekuje od Ciebie:

 • dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 • chęci i motywacji do zmiany Twojej sytuacji życiowej;
 • chęci i motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • zaangażowania w różne formy aktywności
 • codziennej, minimum pięciogodzinnej pracy fizycznej
 • uczestnictwa w zajęciach grupowych
 • współpracy z instruktorami zawodu, psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym;
 • koleżeńskiej postawy względem innych Uczestników Centrum

Jeśli masz pytania, lub coś z dotychczasowych informacji jest dla Ciebie niejasne, zadzwoń i zapytaj, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania:
 
Tel.: 32 738 09 76 lub  501-799-002

 
Jeżeli uznasz, że nasza oferta jest atrakcyjna, a dodatkowo jesteś w stanie spełnić nasze oczekiwania przejdź dalej.

 


 

KROK TRZECI – Zdecydowałem, że chcę zostać Uczestnikiem CIS.  Jak mam to zrobić?

 

 1. Pobierz w siedzibie Centrum (ul. Krawczyka 16, pokój 3) lub z naszej strony  wniosek zgłoszeniowy – pobierz tutaj, wypełnij go i złóż u nas.
  Pracownik socjalny Centrum poinformuje Cię telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Zgłoś się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej – koniecznie pozytywnie nastawiony. Przekonaj nas, że CHCESZ pracować.
 3. Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny zadzwonimy do Ciebie z informacją, że możesz zostać Uczestnikiem Centrum – po załatwieniu następujących formalności:
  • badanie lekarza medycyny pracy;
  • diagnoza psychologiczna;
  • diagnoza doradcy zawodowego

 4. Zgłoś się do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem poinformowania go o uczestnictwie w Centrum i umówienia się na wywiad w miejscu zamieszkania.

 


 

KROK CZWARTY- PODPISANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU SOCJALNEGO.

PRZYCHODZISZ DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŻEBY:

 • polepszyć swoją sytuację materialną uczciwie pracując a nie pobierając zasiłek;
 • zdobyć nowe umiejętności zawodowe i doświadczenie;
 • polepszyć swoje kompetencje społeczne i interpersonalne;
 • odbudować lub nabyć nawyki związane z byciem pracownikiem;
 • zwiększyć aktywność własną w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • nauczyć się pracować w zespole;
 • dostać wsparcie od osób będących w podobnej sytuacji życiowej;
 • otrzymać pomoc od specjalistów;
 • udowodnić sobie, że jesteś potrzebny i potrafisz pracować;