Aktualności

NOWY ADRES

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie działa pod tymczasowym nowym adresem:

ul. Krawczyka 16
43-190, Mikołów

Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian:

ul. Kolejowa 2
43-190, Mikołów

RELACJA Z KONFERENCJI – Rozwój zawodowy a wyzwania współczesnego rynku pracy?

czaplinski

Więcej Informacji:
KONFERENCJA