PN-11/2016/CIS

  • 0

PN-11/2016/CIS

Category : Bez kategorii

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczestników/uczestniczek Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin składania ofert: do dnia 15.09.2016r. do godz. 10:00

Szczegóły na stronie – http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1386


Leave a Reply